U V O D N A  S T R A N K A  
 Úvod  |   Webhosting  |   Domény  |   Objednávka  |   Kontakt
www.
..:: HLAVNÉ MENU
Webhosting
BuilderWeb
Webdesign
Obch. podmienky
Ochrana os.údajov
Objednávka
Kontakt
..:: PODPORA
Kontrol panel...
Technológia
FAQ otázky
Oznamy
..:: OSTATNÉ
Referencie
..:: OZNAMY

10.02.2019 Podvodné email správy ... Klikni pre viac info...

22.12.2018 Príjemné Vianoce a ... Klikni pre viac info...

23.09.2018 Akcia na registráciu SK domén Klikni pre viac info...

23.12.2017 Príjemné Vianoce a ... Klikni pre viac info...

27.08.2017 Zmena právnej formy... Klikni pre viac info...

27.08.2017 Migrácia .sk domén... Klikni pre viac info...

31.05.2017 Informácia o zmene cien... Klikni pre viac info...

30.05.2017 SK-NIC presunul termín... Klikni pre viac info...

15.02.2017Výpadok konektivity Klikni pre viac info...
 


OCHRANA DÁT ULOŽENÝCH NA SERVEROCH.

V nasledujúcom dokumente nájdete informácie k ochrane osobných údajov uložených Vami zákazníkmi na našich serveroch tak, ako ju upravuje smernica GDPR, tj. Obecné nariadenie o ochrane osobných údajov 2016/679/EU


FYZICKÉ ZABEZPEČENIE

Naše servery sú umiestené v slovenskom datacentre. Prístup k nim je povolený len povereným osobám na základe identifikácie platným dokladom totožnosti. Takýto prístup môže byť udelený našim administrátorom z dôvodu údržby serveru alebo k vykonanie úprav na žiadosť zákazníka. Ich konkrétne právomoci a povinnosti upravujú naše interné smernice.


NAKLADANIE S DÁTAMI NA SERVEROCH

Dáta sú uložené na serveroch v slovenskom datacentre.

Dáta môžu byť raz denne kopírované na zálohovací server šifrovaným spojením. Tieto zálohy môžu byť udržiavané až 90 dní od ich vytvorenia pre potreby obnovy na žiadosť zákazníka alebo v prípade havárie/straty dát.

Pri zálohovaní dáta neopúšťajú priestor slovenského datacentra.

Povereným osobám je prístup k dátam na serveroch obmedzený iba cez VPN a šifrované spojenie využívajúce asymetrickú kryptografiu. Takýto prístup môže byť udelený administrátorom z dôvodu údržby servera alebo na vykonanie úprav na žiadosť zákazníka. Ich konkrétne právomoci a povinnosti upravujú naše interné smernice


E-MAILOVÉ SLUŽBY

Poštový server ponúka možnosť komunikácie cez šifrované spojenie TLS, ktoré je overené bezpečnostným certifikátom.

Ku schránke je obmedzený prístup kombináciou užívateľského mena a hesla.

Heslo je, rovnako ako ostatné komunikácie, prenášané vyššie spomenutým zabezpečeným spojením.

Dáta uložené na servery sú odstránené po ich zmazaní zákazníkom, mimo dát uložených v zálohách, ktoré sa ukladajú až po 90 dní.

Rozhranie webmailu prenáša obojsmernú komunikáciu s užívateľom šifrovane pomocou certifikátu po protokolu HTTPS.

Pripojenie ku schránke prebieha cez šifrované spojenie rovnakým spôsobom ako z bežného e-mailového klienta, prácu s email účtom však sprostredkováva server a to cez rozhranie webmailu.


WEBHOSTING A VPS SERVERY

Rozhranie webovej administrácie prenáša obojsmernú komunikáciu s užívateľom šifrovane pomocou certifikátu po protokolu HTTPS.

Prístup do užívateľského účtu je obmedzený pomocou kombináciou užívateľského mena a hesla.


FTP

Server ponúka možnosť komunikácie cez šifrované spojenie TLS, ktoré je overené bezpečnostným certifikátom.

K FTP je obmedzený prístup v kombinácii užívateľského mena a hesla.

Heslo je, rovnako ako ostatné komunikácie, prenášané vyššie spomenutým spojením.

K FTP je možné pristupovať cez webadmin. Pripojenie prebieha rovnakým spôsobom ako z bežného FTP klienta, prácu s FTP však sprostredkováva server - rozhranie WebFTP - spôsob pozri vyššie.

Dáta uložené na servery sú odstránené po ich zmazaní zákazníkom, mimo dát uložených v zálohách, ktoré sa ukladajú až po 90 dní.


MySQL/MariaDB

Pripojenie k MySQL je možné vykonať vo webovom rozhraní phpMyAdmin . Toto rozhranie používa pre obojsmernú komunikáciu s užívateľom šifrované spojenie po protokolu HTTPS overené certifikátom.

Pripojenie k MySQL je obmedzené kombináciou užívateľského mena a hesla.
Copyright © WebDom.sk 2007-2018, Všetky práva vyhradené